Logo
pl gb ru

EMULBIT FLEX 2K

EMULBIT FLEX 2K

EMULBIT FLEX 2K

Opis produktu i właściwości

Emulbit Flex 2K jest dwuskładnikową grubowarstwową, wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno - polimerową służącą do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Dodatek składnika sypkiego zapewnia szybsze schnięcie i większą odporność na ciśnienie wody wytworzonej powłoki. Emulbit Flex 2K służy również do klejenia płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 80% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Zastosowanie

  • do wykonywania izolacji przeciwwodnych ław i fundamentów,
  • do przyklejania płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy, lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna, zagruntowanych powłok, istniejących hydroizolacji,
  • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic,
  • do wykonywania izolacji podposadzkowych,
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  • jako masa szpachlowa do niwelacji pęknięć.

Pliki do pobrania

Zużycie na 1 warstwę
(bez rozcieńczania)
powłoka - ok. 2 – 2,5 kg/m2 w zależności od grubości nakładanej masy

klejenie - ok. 2 kg/m2 (punktowo) do 2,2 kg/m2 w zależności od rodzaju i nierówności podłoża

Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia maks. 4 godziny (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%), pełna wytrzymałość po 3-7 dniach
Ilość warstw 1 - 3 w zależności od zastosowania
Metoda nakładania paca
Gęstość ok. 1,05 kg/dm3
Przechowywanie powyżej +5°C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania pojemniki plastikowe 30L