Logo
pl gb ru

EMULBIT EKO STYRKLEJ KLEJ BITUMICZNY

EMULBIT EKO STYRKLEJ KLEJ BITUMICZNY

EMULBIT EKO STYRKLEJ KLEJ BITUMICZNY

Opis produktu i właściwości

Emulbit EKO Stryklej jest uniwersalną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno–lateksową. Służy do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych. Powłoka wytrzymuje napór 10 m słupa wody. Dodatkowo przeznaczona jest do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca pow. 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi. Gotowy do użycia bezpośrednio po wymieszaniu (ma postać pasty). Zalecany do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Wyrób wodorozcieńczalny, nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży mineralnych, ścian murowanych, styropianu, styroduru,styropapy, wełny mineralnej, płyt gipsowo-kartonowych, blachy, papy. Powłoka jest wodoszczelna i elastyczna co pozwala niwelować pęknięcia podłoża. Bezpieczny dla środowiska. Można go stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem i wełną mineralną.

Zastosowanie

  • do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu, styroduru, styropapy lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna,
  • zagruntowanych powłok, istniejących hydroizolacji,
  • do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów, powierzchni o nieregularnych kształtach,
  • do wykonywania izolacji podposadzkowych,
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  • do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych,
  • do wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych
  • jako masa szpachlowa do wypełniania pęknięć konstrukcji żelbetowych, fundamentów


Karta techniczna

Zużycie na 1 warstwę
(bez rozcieńczania)
powłoki - ok. 1,0 - 1,2 kg/m2 na mm grubości nakładanej masy, klejenie - ok. 1,0 kg/m2 (punktowo) do 1,4 kg/m2 w zależności od rodzaju
i nierówności podłoża

Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C
Czas schnięciatemperatura powietrza 20°C, wilgotność względna powietrza 65% - 12 godzin; zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 7 dniach
Ilość warstw1 - 4 w zależności od zastosowania
Metoda nakładaniapaca, kielnia, szpachel
Gęstośćok. 1,1 kg/dm3
Przechowywanie powyżej +5°C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania pojemniki plastikowe 10 kg, 20 kg i beczki 200 kg