Logo
pl gb ru

EMULBIT USZCZELNIACZ BITUMICZNY

EMULBIT POLIHARD

EMULBIT MASA USZCZELNIAJĄCA

Opis produktu i właściwości

Jednoskładnikowa, plastyczna, gotowa do stosowania masa bitumiczna wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym. Masa zbrojona jest włóknami, dzięki czemu może niwelować nawetznaczne ruchy podłoża. Tworzy warstwy izolacyjne o dużej odporności na spękania powstające w skutek działania mrozów i odwilży. Dzięki specjalnym dodatkom można stosować na wilgotne i mokre podłoża. Materiał nie degraduje płyt wykonanych z polistyrenu.

Zastosowanie:

  • do uszczelnienia połączeń metal – beton – papa
  • do napraw uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków)
  • do uszczelnienia przepustów przez konstrukcje budowlane
Zużycie około 1kg/ m2/1mm grubości
Temperatura stosowania od +5˚C do +35˚C
Czas schnięcia 3-4 dni
Pyłosuchość 3-4 godziny
Gęstość około 1 kg/dm3
Pozostałość suchej masy >75%
Wodoszczelność
brak przenikania
Okres trwałości
12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania
kartusz – 310 ml