Logo
pl gb ru

EMULBIT POLIHARD W

EMULBIT POLIHARD W

EMULBIT POLIHARD W

Opis produktu i właściwości

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy impregnat do wzmacniania i gruntowania posadzek betonowych. Produkowany na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej. Polihard W uszczelnia i utwardza zabezpieczaną powierzchnię oraz zapobiega pyleniu podłoża betonowego. W znacznym stopniu ogranicza brudzenie posadzek, wnikanie płynów i innych zanieczyszczeń. Ułatwia utrzymanie czystości. Zwiększa mrozoodporność, zapobiega karbonatyzacji, zwiększa odporność na chlorki.Wyrób ekologiczny – nie zawiera rozpuszczalników. Ma ekstremalnie niską zawartość VOC.

Zastosowanie

  • do impregnacji oraz gruntowania powierzchni betonowych: obiekty hydrotechniczne, obiekty zabytkowe, magazyny, obiekty użyteczności publicznej, garaże, silosy na żywność, browary, mleczarnie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, obiekty morskie, chlewnie, obory, szamba,
  • do powierzchni poziomych i pionowych,
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zużycie 0,1 - 0,2 kg/m2
Temperatura stosowania od +5˚C do +30˚C
Czas schnięcia około 1 godziny
Ilość warstw 1-2
Gęstość około 1 kg/dm3
Przechowywanie powyżej +5˚C
Okres trwałości
12 miesięcy o daty produkcji
Opakowania
kanistry plastikowe 1L i 5L

Pliki do pobrania